Chính sách vận chuyển

Danh mục: Hướng dẫn đặt hàng Ngày gửi: 21/12/1989

Gốm sứ Minh Quang s tha thun vi quý khách để có phương án vận chuyển tối ưu nhất.

* Chúng tôi cam kết giao hàng đến đúng hẹn, chịu mọi trách nhiệm về sản phẩm trong quá trình vận chuyển.