Gốm sứ Bát Tràng , Ấm chén Bát Tràng , Quà tặng gốm sứ